[1]
R. Kveine, “Utvikling av konfliktrådene i Oslo”, NTfK, bd. 74, nr. 4, s. 331–341, okt. 1987.