[1]
L. A. Rehof, “Straffeproces og den europæiske menneskerettighedskonvention”, NTfK, bd. 74, nr. 2, s. 141–151, apr. 1987.