[1]
B. Svensson, “Kriminalitetsutvecklingen i Sverige 1950-1982 - Tendenser och förklaringar”, NTfK, bd. 71, nr. 2, s. 109–125, maj 1984.