[1]
B. Svensson, “Böter i stället för fängelse”, NTfK, bd. 70, nr. 2, s. 103–113, maj 1983.