[1]
L. P. Olaussen, “Selvrapportert utsatthet for kriminalitet”, NTfK, bd. 69, nr. 4, s. 178–197, okt. 1982.