[1]
L. Koch, “Retspolitiske problemer - særlig med hensyn til kompetenceforhold - vedrørende beskyttelse og begrænsning af indsattes rettigheder under straffuldbyrdelse”, NTfK, bd. 69, nr. 2, s. 60–75, maj 1982.