[1]
F. Balvig, “Samfundsplanlægning og kriminalitetsforebyggende tiltag”, NTfK, bd. 67, nr. 1, s. 96–111, jan. 1980.