[1]
T. S. Dahl, “Kvinner som ofre”, NTfK, bd. 67, nr. 1, s. 56–77, jan. 1980.