[1]
A. Nelson, “Vem skall taga hand om dem som ingen vill taga hand om?”, NTfK, bd. 67, nr. 1, s. 53–55, jan. 1980.