[1]
A. Kjerschow, “Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner”, NTfK, bd. 67, nr. 1, s. 45–52, jan. 1980.