[1]
G. Benneche, “Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner”, NTfK, bd. 67, nr. 1, s. 37–44, jan. 1980.