[1]
P. O. Träskman, “Straffrättsligt ansvar i samfund de lege ferenda”, NTfK, bd. 65, nr. 3/4, s. 257–272, nov. 1977.