[1]
N. Jareborg, “Konkurrensfrågor i svensk straffrätt”, NTfK, bd. 64, nr. 3/4, s. 237–248, nov. 1976.