[1]
L. P. Olaussen, “Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere”, NTfK, bd. 63, nr. 3/4, s. 230–245, nov. 1975.