[1]
A.-B. Westh, “Skadestuebehandlede ofre for vold”, NTfK, bd. 62, nr. 1, s. 64–76, maj 1974.