[1]
I. Anttila, “Kriminalvård i frihet - social service eller kontroll?”, NTfK, bd. 61, nr. 1, s. 24–36, jun. 1973.