[1]
N. Christie, “Strafferett og samfunnsstruktur”, NTfK, bd. 61, nr. 1, s. 1–23, jun. 1973.