[1]
K.-E. Törnquist, “Jämställd med sinnessjuk enligt brottsbalken”, NTfK, bd. 60, nr. 1, s. 55–63, maj 1972.