[1]
K. Lithner, β€œΓ„ro samerna illitterata?”, NTfK, bd. 59, nr. 3, s. 239–242, sep. 1971.