[1]
B. Werner, “Socialgruppsfördeling vid självdeklarerad brottslighet”, NTfK, bd. 59, nr. 3, s. 191–216, sep. 1971.