[1]
V. Modeen, “Finska domar i brottmål 1961-1969”, NTfK, bd. 59, nr. 1/2, s. 49–63, maj 1971.