[1]
U. Kragh og T. Kroon, “Analys av identifikationsstörningar hos ett ungdomsvårdsskoleklientel genom studium av varseblivningsutvecklingen”, NTfK, bd. 53, nr. 2, s. 135–146, jun. 1965.