[1]
H. Romander, “Brottsbalken”, NTfK, bd. 53, nr. 2, s. 105–122, jun. 1965.