[1]
R. Hauge, “Fiktivt sosialt press - en kommentar til en artikkel om gjengkriminalitet”, NTfK, bd. 53, nr. 1, s. 48–50, mar. 1965.