[1]
P. Wolf, “Om recidiv efter betinget dom”, NTfK, bd. 48, nr. 4, s. 314–329, nov. 1960.