[1]
K. Waaben, “Litteratur”, NTfK, bd. 48, nr. 2/3, s. 253–282, sep. 1960.