[1]
K. Lithner, “Gäldenärsbrott och gäldenärsbrottslingar”, NTfK, bd. 46, nr. 1, s. 31–38, mar. 1958.