[1]
O. H. Granfelt, B. Honkasalo, og S. Hurwitz, “Litteratur”, NTfK, bd. 41, nr. 4, s. 377–380, nov. 1953.