[1]
J. Johnsen, S. Hurwitz, og K. Waaben, “Litteratur”, NTfK, bd. 41, nr. 2, s. 187–192, jun. 1953.