[1]
K. Lous, “Forandringer i norsk straffelov”, NTfK, bd. 39, nr. 4, s. 348–355, nov. 1951.