[1]
T. S. Frey og H. Forssman, “Om elektroencefalogram hos pojkar med uppföranderubbningar”, NTfK, bd. 39, nr. 1, s. 1–9, mar. 1951.