[1]
T.-G. Myhrer, G. Thomassen, og J. Strype, “Visjoner, reform og realiteter: anmeldelse av og kommentarer til Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen”, NTfK, bd. 100, nr. 2, s. 272–275, jul. 2013.