[1]
B. Johansen, “Forvaring - Fra særreaksjon og ‘straff’ til lovens strengeste straff: Et skritt frem eller ett tilbake?”, NTfK, bd. 98, nr. 1, mar. 2011.