[1]
S. Sarenbo og H. Striwing, “En första kriminologisk inblick i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter: Anmälnings-, besluts- och lagföringsstatistik samt demografi över hundar och hundägare i Sverige”, NTfK, bd. 110, nr. 2, s. 176–200, jun. 2023.