[1]
K. Waaben og A. Bratholm, “Dansk, norsk kronik”, NTfK, bd. 45, nr. 4, s. 402–406, nov. 1957.