[1]
K. Waaben og A. Bratholm, “Dansk, norsk kronik”, NTfK, bd. 44, nr. 4, s. 334–342, nov. 1956.