[1]
N. Parelius, “Den norske høyesteretts straffutmålingspraksis i drapssaker”., NTfK, bd. 43, nr. 3, s. 251–268, sep. 1955.