[1]
J. Smith, “Overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen”., NTfK, bd. 43, nr. 3, s. 232–245, sep. 1955.