[1]
B. Schwindt, “Finska domar i brottmål 1945-47”., NTfK, bd. 42, nr. 4, s. 327–332, nov. 1954.