[1]
T. Leivestad, “Lægers taushetsplikt”., NTfK, bd. 42, nr. 4, s. 295–313, nov. 1954.