[1]
F. J. B. Andrén, S. Hurwitz, og J. Johnsen, “Litteratur”., NTfK, bd. 42, nr. 2, s. 190–195, jun. 1954.