[1]
I. Anttila, “Den högre utbildningen av fångvårdstjänstemän i Finland”., NTfK, bd. 39, nr. 3, s. 261–264, aug. 1951.