[1]
K. Bugge, “: Et bidrag til norsk fengselsvesens historie”., NTfK, bd. 39, nr. 3, s. 243–260, aug. 1951.