[1]
K. Hakonen og O. Kontula, “Narkotikakontroll i Finland: Narkotikalagstiftningen, straffpraxis i narkotikasaker och narkotikabrottslighetens utveckling”, NTfK, bd. 75, nr. 3, s. 161–179, aug. 1988.