[1]
M. . Mølbak og C. . Skovgård Jørgensen, “Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold”, NTfK, bd. 109, nr. 2, s. 328–347, apr. 2022.