[1]
H. . Myhre Sunde, “Systematisk videoobservasjon av konfliktatferd:: refleksjoner rundt en studie av politiets møte med «de ufordragelige»”, NTfK, bd. 109, nr. 1, s. 78–85, feb. 2022.