[1]
J. Vestergaard, “ Frihetsstraffene og alternativene”., NTfK, bd. 108, nr. 3, s. 488–490, dec. 2021.