[1]
C. Juul Holm, “Kan et frivilligt samleje være strafbart? – Overvejelser om viljens nye betydning for gerningsindholdet i voldtægtsbestemmelsen”, NTfK, bd. 108, nr. 2, s. 343–359, sep. 2021.