[1]
B. Johnsen, V. Skogvoll, og T. Normann, “«YOLO – you only live once»:: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler”, NTfK, bd. 108, nr. 1, s. 196–214, mar. 2021.