[1]
L. Landström og M. Naarttijärvi, “Gränser för polisiär innovation – rättssäkerhet, enhetlighet och demokratisk legitimitet”, NTfK, bd. 107, nr. 3, s. 268–286, dec. 2020.